For you to live your life
這是公告欄


『就算在看不見的瞬間裡,花也依舊綻放著』

2015‧03‧31 ~ 2016‧12‧30 ~ 2017‧08‧26

金在中‧朴有天你們要平平安安健健康康,金俊秀Fighting!


目前日期文章:201004 (4)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
SH!NE 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 dca06459293c94382834f0c9.jpg 

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

4ee50889277e023ed0764bb7578cfb54.jpg 

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()