For you to live your life
這是公告欄


『就算在看不見的瞬間裡,花也依舊綻放著』

2015‧03‧31 ~ 2016‧12‧30 ~ 2017‧08‧26

金在中‧朴有天你們要平平安安健健康康,金俊秀Fighting!


目前分類:[JYJ] (105)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

4b22f7d0jw1ea1crh8v29j218g18gtdy

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

67526806jw1e9wo3p5yycj20np0hsjs9.jpg  

俊秀每次探頭看別人手機的樣子都好萌喔!!

來給在中哥啵一個!

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2014_Incheon_Asiad_song_Only_One_MV_by_JYJ_08.gif

二少爺說: "你! 就算我在度假你也不准給我再爬牆了!!" (指)

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

2014_Incheon_Asiad_song_Only_One_MV_by_JYJ.mp4_snapshot_00.28_[2013.09.03_12.26.25]


SH!NE 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 

   

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()我真的好想念你們喔我親愛的弟弟們

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

hydq1222424834


SH!NE 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()
SH!NE 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

8cded1afgw1e207hyu5s8j  

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

12WINTER_nii_01_ipad  

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()
SH!NE 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()
SH!NE 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_5422  

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

scan-21

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

scan-11

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()SH!NE 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()
SH!NE 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
SH!NE 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()
SH!NE 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

 

SH!NE 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()